vissza: olvasnivalók
December 15.   "Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre."
     1Korinthus 11,23-26

Az úrvacsora szereztetési igéje, minden úrvacsoraosztáskor ezt halljuk. Ez Krisztus végrendelete. Ebben, mint egy tükörben, mutatkozik meg a megváltás minden ajándéka. "Ez az én testem", ugyanaz a szó, mint "a Krisztus teste", az anyaszentegyház. Krisztus a maga áldozatára, végsőkig tartó engedelmességére és mindent legyőző szeretetére utal, melyet emberi testében a kereszten bemutatott. Ugyanakkor az egyház is akkor mutatkozik meg legtisztábban, amikor a hívek magukhoz veszik az úrvacsora jegyeit, egy közösségben találkozva Krisztussal és egymással. Mintha azt mondaná: Itt a kenyér. Ha egészben marad, értelmetlenül megromlik. De itt elosztódik, megsemmisül bennetek, hogy erőt, életet adjon. Így áldoztatott meg az én testem, hogy örök életet szerezzen nektek. Vegyétek, egyétek, hogy az egy kenyér egy közösségbe vonjon titeket, hogy egyházzá, az én közösség-testemmé váljatok. Itt a bor. Jókedvet, lendületet ad. Az én vérem kiontása, értetek való odaszánása ad nektek örömöt, soha el nem múló, örök boldogságot. Vegyétek magatokhoz az én emlékezetemre! Én magam leszek ott, ahol ezt cselekszitek. Én magam adok nektek közösséget, erőt, örömöt, örök életet. Becsüljétek meg ezt az ajándékot, így cselekedjetek a világ végezetéig, és mindig új erőt és új hitet fogtok nyerni általa!

Uram, köszönöm, hogy úgy láthatlak az úrvacsorában, mintha szemtől szemben állnék veled. Tudom, hogy személyesen jelen vagy közöttünk. Add meg, hogy méltóképpen, méltó hittel, bűnbánattal, komolysággal, tisztelettel tudjak minden alkalommal eléd állni. Hitemet, de bűneimet is eléd viszem. Tisztíts meg bűneimtől, hogy áldozatod érdeméért úgy állhassak ott eléd, mintha most születtem volna, tisztán, feddhetetlenül. Ámen.főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.