vissza: olvasnivalók
Február 22.

Le a hamis magaslatokkal!


   "Minden hegy és halom hordassék le... "
(Lukács 3, 5)   


Azt a szívet, melynek nem Jézus Krisztus az erőssége, ide-oda hányják az ellentétes érzésék. Hol az égig csap öröme, hol halálra szomorodik; egyszer dacos és merész, máskor teljesen letört. Az ilyen ember vagy eldob magától mindent, vagy pedig mellét döngeti gőgjében. De egyszer le kell szállnia képzelt magaslatairól, különben az Úr Jézus nem tud bevonulni az életébe. Mindaddig, amíg szívünkben különleges igényeket táplálunk önmagunkkal kapcsolatban, a Megváltó előtt le van engedve a sorompó. Csak amikor lemondunk ezekről az igényekről és magunkat bűnösöknek valljuk, készül az Úr útja felénk. Ugyan mi mások lennénk mi Isten Igéjének fényében, mint bűnösök és adós szolgák? Mindnyájunknak a vádlottak padján van a helyünk. Ezért el minden alaptalan és értelmetlen önhittséggel, álljunk a vámszedő helyére, aki zokogva verte mellét és így kiáltott: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!

A gőg és önhittség vakká tesz saját gyengeségeink és hiányaink meglátására, de vakká tesz mások kiváló tulajdonságainak felismerésére is. A gőgös ember minden tekintetben magabízó, nem akar másoktól tanulni, semmit nem kérdez, nehogy valamiképpen elárulja a maga tudatlanságát. A gőgből származik az irigység, amely a másik emberben minden szépet és jót lekicsinyel, sőt bemocskol; a féltékenység, amely senkit nem tűr maga mellett; az érzékenység és sértődöttség, amely nem tudja és nem akarja a feddést elfogadni. Az önhitt nem tűri, hogy bármit is mondjanak neki. Hibáit és tévedéseit nem ismeri be, nem tud bocsánatot kérni másoktól a nekik okozott sérelemért. A gőgös ember végső fokon szembehelyezkedik Istennel, azonban Isten ellenáll a kevélyeknek; gőgjük áthidalhatatlan akadályt képez a Megváltó számára.

Isten Igéje lehozza az embert a hamis magaslatokról. Irányítása és vezetése, mely sokszor fájdalmas és megalázó, azt célozza, hogy kívülről meghajlásra kényszerítsen minket. Bár ne merevednénk ellenállásba, amikor keze súlyosan ránknehezedik. Hajoljunk meg alatta, hiszen alaposan rászolgáltunk ítéletére. Az igazság Igéjén keresztül belülről próbál minket Isten kicsinnyé tenni. Ne berzenkedjünk ez ellen, hanem adjunk igazat az Igének. Akkör kegyelme teljességében bevonulhat életünkbe a Megváltó.főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.