vissza: olvasnivalók
Október 30.
   Az Úr angyala pedig azonnal megverte őt azért, hogy nem Istennek adta a dicsőséget, úgyhogy férgektől emésztve halt meg.
     Csel. 12,23

Isten ítélete betelt Heródesen. Mint mindig, most is pontos időben érkezett el. Isten malmai lassan őrölnek.

Hosszú időn át Heródes egyik eredményt a másik után érte el. Úgy látszott, minden sikerül neki. Röviddel ezelőtt a hatalmas kereskedővárosok, Tirus és Sidon hajoltak a porig előtte. Hatalmának tetőfokán állt. Beszédében valószínűleg a ragyogó felemelkedést ecsetelte és a népnek mennyei jólétet ígért. A nép lelkesülten kiáltotta: Isten szava ez! Ebben a pillanatban érte el Isten büntetése. Az Úr angyala azonnal megverte őt. Rögtön bekövetkezett az ítélet. Jajgatva és siránkozva vonult vissza a palotába. Ő is úgy járt, mint sok más zsarnok, akikről ezt mondja a zsoltáríró: "Mind elpusztulnak egy szempillantásban". Miért hajtotta végre Isten Heródesen az ítéletet?

Sok gonoszságot véghez vitt már, de egy sem vitte pusztulásba. Isten azért verte meg, mert "nem Istennek adta a dicsőséget". Emberek előtt kegyetlenkedései és gyilkosságai súlyosabb ítélet alá eshettek.

Isten azonban azért pusztította el, mert elhallgatta, amikor a nép istenítette! Isten megbüntette úgy, ahogy érdemelte. Isten mindig így cselekszik.

A dacoskodó Fáraót elnyelte a tenger (2.Móz. 5,2; 14,26); a hencegő óriást, Góliátot egy pásztorfiú parittyakővel sújtotta agyon (l.Sám. 17,49); a dicsekedő Sénakhérib nagy seregét Isten nem dárdával vagy karddal, hanem pestissel ölte meg egy éjszakán (Ézs 37,36), és Heródest, a kegyetlen keresztyénüldözőt, a ragyogó félistent élő testében férgekkel etette meg Isten.

Igen, igazak és igazságosak Isten ítéletei (Jel. 16,7).


fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2020. Minden jog fenntartva.