vissza: olvasnivalók
Április 21.
   Józsué beteljesedett bölcsesség lelkével, mert Mózes tette rá a kezét.
     5.Móz 34,9

Isten az utolsó gondot levette Mózes válláról, utolsó kérését teljesítette. Amikor Isten figyelmeztette, hogy készüljön fel a halálra, Mózes ezekkel a szavakkal tárta utolsó kívánságát Isten elé:

"Az Úr, a minden test lelkének Istene, rendeljen férfit a gyülekezet fölé, aki kimenjen előttük, és aki bemenjen előttük..., hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk". (4.Móz 27,16-17)

Mózest meghallgatta Isten. Isten parancsára Mózes kézrátételével Józsuénak adta át ünnepélyesen a vezetői tisztet.

Isten mindig kegyelmesen gondoskodott népéről, amikor hűséges szolgáit hazahívta. A kellő időben adott olyan embereket nekik, akikre szükségük volt.

Amikor Illés az egekbe ragadtatott, palástja Elizeusra maradt. Amikor Mózes elment, Isten a vezetői képességgel Józsuét ruházta fel. Micsoda végzetes lehetett volna a Mózes tisztének utódlásáért folytatott harc! Ezt Isten kegyelmesen elhárította.

Mi is kérhetjük Istent, hogy adjon népének mindenütt alkalmas vezetőket! Józsuéban ezt a kérést egészen meghallgatta Isten. Ő bebizonyította, hogy igazi, Istentől kapott bölcsessége van.

Az Aj város bevételére elküldött sereg megverve tért vissza. Ekkor Józsué nem szidta emberi felindultságban a katonák vezetőit ügyetlenségük miatt. Buzgó imádságban Isten elé borult és azért könyörgött, hogy Isten mutassa meg a vereség rejtett okát.

Isten meghallgatta könyörgését. Az okot megszüntették és Ajt elfoglalták.

Adjon Isten szolgáinak, akiket vezető helyre állított, ilyen bölcsességet, amely kitartó imádságban az elrejtett akadályokat felfedheti és elháríthatja.

A vezető emberek részére legfontosabb a bölcsesség lelkének ajándéka.






főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.