vissza: olvasnivalók
Augusztus 13.
   Nehémiás ezt mondta: Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát! - "Engedjük el, kérlek, a tartozást!" - "Mi sem hagyjuk el a mi Istenünknek házát."
     Neh. 2,17; 5,10; 10,39

Nehémiás három felhívása Isten népe számára minden időben érvényben marad.

"Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát!" Jeruzsálem falai romokban voltak. Izrael védtelenül ki volt szolgáltatva ellenségei kénye-kedvének. Isten népe gyalázatul volt ellenségeinek. Izrael Istenét megcsúfolták.

Nehémiásnak mély fájdalmat jelentett ez az áldatlan állapot. Felhívta a nép vezetőit, hogy kezdjék meg a falak helyreállítását.

Jézus tanítványainak minden időben Isten országának építésére van megbízatásuk. Ez az építés nem téglából meg habarcsból, hanem élő kövekből történik, és nagyon dicsőséges munka. Ezért minden időkre szól a felhívás: "Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul"!

Aztán Nehémiás követelte a főemberektől, hogy a szegény népnek kölcsönadott pénzt és gabonát engedjék el. Mit akar ez nekünk mondani? Sok esetben szép és kedves dolog volna, ha mi is így tennénk. De van, amikor nem áll fenn ilyen eset.

Ez a felhívás minden adósságra vonatkozik, amivel emberek ellenünk szeretetlenséggel és tapintatlansággal vétkeztek. A keserűségnek sok bajt okozó gyökereit távolíthatnánk ilyen elengedéssel el.

Végül azt mondja Nehémiás: nem hagyjuk el a mi Istenünk házát. Akkor ez ezt jelentette: visszaadjuk Isten házának minden tekintetben az Isten akarata szerint megillető tisztességet.

Hozzánk így szól az apostoli intelem: Ne hagyjuk el a magunk gyülekezetét. Törődjünk összejöveteleinkkel, ahol együtt hallgatjuk Isten Igéjét, s együtt imádkozunk.

Isten segítsen bennünket ebben való hűségre!
fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2020. Minden jog fenntartva.