vissza: olvasnivalók
Február 23.
   "Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek a Fáraónak."
     2Móz 7,1

Csodálatos hatalom. Mózesnek olyan hatalma van a Fáraón, mint Istennek.

Jóllehet Istené egyedül a hatalom, de Ő felruházhat egy-egy embert hatalmával. Mintegy ezt mondja Mózesnek: a Fáraót egészen a te kezedbe adom. Nem kell félned tőle egy cseppet sem. Kezedben van, mint ahogy egy kicsiny ember az én kezemben van. Semmiképpen nem árthat neked. Szavadnak hatalma van fölötte.

Figyelemre méltó, hogy mikor kapta Mózes ezt az egyedülálló hatalmat. Az idézetünket megelőző versben ezt mondja Mózes Istennek: "Imé, én nehéz ajkú vagyok, hogy hallgatna rám a Fáraó?" (6,30)

Akkor kapja ezt az isteni hatalmat, amikor mélyen átérzi tehetetlenségét és fogyatékosságát.

Isten sohasem kölcsönöz tekintélyt kevély embernek. Csak az alázatosoknak ad ilyen kegyelmet. Kérjük Istent, hogy nehéz feladatok előtt, a "Fáraó házába" való nehéz bemenetelek előtt, hogy adja meg nekünk, hogy saját tehetetlenségünket és alkalmatlanságunkat teljesen felismerjük! Akkor minden jól lesz. Isten megajándékoz bennünket a szükséges tekintéllyel.

Ennek a hatalomnak azonban van határa. Isten ezt mondja Mózesnek: "Te mondj el mindent, amit néked parancsolok!"

Mózes nem bánhatott fölényesen, kénye-kedve szerint a Fáraóval. Isten csak azt akarta, hogy az Ő szava, ami a Fáraónak szólt, kellő nyomatékot kapjon. Mózesnek egészen Istentől kell függenie, akkor függ a Fáraó Mózestól.

Így nyerhetnek ma is emberek, akik egyedül Isten akaratát keresik, újra és újra isteni tekintélyt. Mihelyt azonban helyzetüket arra használják fel, hogy saját maguknak szerezzenek dicsőséget és előnyt, Isten megvonja tőlük ezt a hatalmat.


fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2024. Minden jog fenntartva.