vissza: olvasnivalók
Október 24.
   Heródes pedig, amikor kerestette Pétert és nem találta, vallatóra fogta az őröket és megparancsolta, hogy végezzék ki azokat.
     Csel.12,19

Az isteni beavatkozás, amely Péternek és a keresztyén gyülekezetnek nagy örömet jelentett, Péter őrizőit a legrettenetesebb veszélybe sodorta. Milyen nagy lehetett az őrök rémülete, amikor az álomból felébredve csak a láncokat találták, de a rabot sehol sem! Tudták, hogy az akkori törvények szerint ezért életükkel kell fizetniük, s hogy Heródes haragja utoléri őket. Így is történt. Heródes megparancsolta, hogy végezzék ki őket, ami azt jelentette, hogy fejüket vették. Ezt a rettenetes büntetést nem érdemelték, hiszen Péter Isten beavatkozása során, s nem az őrök hanyagsága miatt szabadult ki. Hogy ezek a katonák életükben követtek-e el valami nagy bűnt, s azért kellett-e bűnhődniük, azt csak Isten tudja egyedül.

Mi sorsukat csak úgy szemlélhetjük, mint annak példáját, hogy olyan világban élünk, amely tele van igazságtalansággal. Hány rettenetes példát mutat erre a Szentírás is! Itt Ábelt ütik agyon (lMóz 4,8), ott Nábótot kövezik meg (lKir 21). Itt minden újszülött fiút a Nílusba dobnak (2Móz 1,22), ott minden két éven aluli gyermeket megölnek Betlehemben (Mt 2,16). Az ártatlan Akhimélek papot egész családjával együtt halálra ítéli Saul (lSám 22,9), és Istvánt az önzetlen, hűséges diakónust megkövezik (Csel 7,54).

És mi: mennyi igazságtalan büntetés, hátratétel, elbocsátás és elítélés történik naponként a világon! Sokan belekeserednek ebbe, és kételkednek Isten igazságosságában, Aki mindezt megengedi.

Ne tévelyegjünk! Nem sokkal később, hogy Heródes Jakabot és az őröket kivégeztette, maga is Isten rettenetes ítélete alá esett. Mindenki megtudhatta, hogy él még az igazságos Isten.

Most azonban még olyan világban élünk, amely tele van igazságtalansággal.


fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2019. Minden jog fenntartva.