vissza: olvasnivalók
Február 22.
   "Az Úr ezt mondta Mózesnek: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól és megszabadítalak titeket... de nem hallgattak Mózesre a kishitűség és a kemény szolgálat miatt."
     2Móz 6,6-9

Csodálatos történet: egy szabadulásért esedező, keményen megsarcolt néphez eljut a hír a küszöbönálló szabadulásról - és a népnek nincs füle arra, hogy meghallja.

Előtte áll az Istentől küldött követ, tele örömmel, boldogságtól ragyogó arccal, személyében is lenyűgözve feladata nagyságától.

Nem a maga hasznát keresi, nem is a maga dicsőségét. Csak a népe üdvét keresi - s a nép mégsem hallgat rá.

Az az üzenet, amelyet ő hoz, nem tartalmaz követeléseket. Csak a dicsőséges szabadulásról beszél. Isten ígéreteit tartalmazza, Isten szövetségi hűségéről tesz bizonyságot, arról, hogy Isten szeretete és segítőkészsége alapján, mindenható hatalmával szabadításukon munkálkodik. Isten az ő hatalmas "most"-járól beszél.

A várakozási időnek vége - és a nép nem hallgat rá. A sóhajtozás, a félelem, s a kemény munka teljesen igénybe vette. Gondolataik az aggódás körében forognak: pelyvát gyűjteni, a munkát elvégezni, a követelményeknek eleget tenni, téglát égetni.

Szegény Izrael! Ha a robotmester rátok kiált: "Sem tegnap, sem ma nem végeztétek el az előírt munkát!" - azt meghalljátok. Az örömhírt a szabadulásotokról nem halljátok meg.

És mi? Csóváljuk a fejünket Izrael értetlenségén és mi sem halljuk meg a boldogító örömhírt a Szabadító és Üdvözítő Jézus Krisztusról, amely örömhír üdvösséget kínál ez időre és az örökkévalóságra.

Te is - mint Izrael - a földi fáradságra és munkára gondolsz. Isten hirdetteti a szabadulást minden aggodalomtól, és te elmerülsz azok tengerében?

Ó, nehogy beteljesedjék rajtunk, amit a Mt 13,22 mond: "E világ gondja elfojtja az Igét".


főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.