vissza: olvasnivalók
November 28.
   Hit által tisztelte Istent Noé, amikor... háznépe megtartására bárkát épített, amely által kárhoztatta a világot.
     Zsid. 11,7

Noé hit általi engedelmessége három tekintetben is példaszerű.

A hit volt segítségére a nagy, nehéz türelemmunkában. Évtizedek fáradságával kellett a hatalmas bárkát felépítenie.

Vannak hitpróbák, amiken hamar átesik az ember, mint pl. Izsák feláldozása, vagy Gedeon harca a midiánitákkal.

Noé hitpróbája évtizedekig elhúzódott. Isten az embereknek 120 éves kegyelmi időt adott (l.Móz 6,3). S akkor előállt Noé, az emberek véleménye szerint ez a bolond ember, és az ország közepén, magas fekvésű helyen egy óriási hajót épített. Ha kérdezték, hogy miért csinálja, ő ezt válaszolta: "Isten nagy vízáradattal fogja elpusztítani az emberiséget". Egyik kinevette, a másik kicsúfolta. Noénak magának is támadhattak ilyen gondolatai: valóban Isten parancsolta neki a bárka építését? Akkor is gyötrő kísértések támadhatták meg, amikor már a bárka kész volt, de a közelgő vízözönnek még semmi jele nem mutatkozott. Noé azonban kitartott hitében és kiállta a próbát.

Noé hitpróbája bizonyságtétel is volt. Prédikátor volt, aki szavak nélkül, puszta létével és munkájával hatalmas, naponként új megtérésre hívó prédikációt tartott. Hit által kárhoztatta e világot.

Bárcsak lennének ilyen igehirdetőink, akik nem éles nyelvvel és ítélő szóval, hanem életükkel és magatartásukkal figyelmeztetnének másokat!

Noé cselekedete megmentő cselekedet is volt. Amikor az özönvíz ítéletideje elérkezett, övéi vele együtt bemehettek a bárkába.

Megőrzött hite és türelme ekkor nyerte el jutalmát.

S mi hogyan állunk meg az eljövendő ítélet idején?


fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2022. Minden jog fenntartva.