vissza: olvasnivalók
Január 26.

VÁRNUNK KELL ŐT

A mai napon olvasandó igeszakasz: Mt 25,1-13

1 "Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2 Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 3 A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 4 az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 5 Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. 6 Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! 7 Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 8 A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. 9 Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 10 Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. 11 Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 12 Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket." 13 "Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"
"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok."
(Mt 25,13)

Ez a tíz lány részt akart venni egy lakodalmi menetben. Képzeljük el, hogy ott várakoznak egy házban, félúton a menyasszony és a vőlegény lakása között. Ott ülnek, mindannyian ünnepi ruhába öltözve, kezükben lámpásaikkal, készen arra, hogy a vőlegény elé menjenek, ha az jön. Akkor aztán csatlakoznak a vőlegény barátaihoz. Vidám énekeket énekelve vezetik az ifjú párt abba a palotába, ahol a lakodalmat tartják.
Csakhogy sokkal több idő telt el, mint korábban gondolták. Izgatott beszélgetésük alábbhagyott, szunyókálni kezdtek, majd elaludtak. Akkor hirtelen egy éles kiáltás riasztotta fel őket: jön a vőlegény. Gyorsan rendbe hozták lámpácskáikat, melyekből az összes olaj kiégett. A lányok között ötnek volt elég előrelátása, hogy tartalék olajat hozzanak magukkal és mentek a vőlegény fogadására, vidáman égő lámpákkal. De a többiek nem voltak elég elővigyázatosak és kiderült, hogy ott állnak világító eszköz nélkül, pedig ez hozzátartozott volna felszerelésükhöz. Mivel amazoknak nem volt elég olajuk, hogy kölcsönözzenek, ezek elszaladtak vásárolni. De mire az öt balga lány futva odaért a lakodalmas házhoz, az ajtó már zárva volt. Kívül rekedtek. Túl későn érkeztek.
A történet lényege az, hogy mivel nem tudjuk, sem a napját, sem az óráját Krisztus visszajövetelének, készen kell lennünk, hogy bármikor elébe álljunk. Amikor eljön Krisztus, már túl késő elkészülni. Most kell készen lennünk.
Az Újszövetség arról beszél nekünk elejétől végig, hogy milyen félelmetes dolog az Úr hirtelen visszatérése azok számára, akik nem várják Őt. A tíz lányról szóló példázat a legjobb indulattal megválasztott, a legtermészetesebb környezetbe helyezett példázat ennek az igazságnak a kifejtésére. Csakugyan: mindössze egy kis sajnálatot érzünk ez iránt az öt lány iránt.
Nem sajnálod-e azt a sok-sok embert, akiknek soha nem jut eszükbe, hogy az Úr visszajön?fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2020. Minden jog fenntartva.