vissza: olvasnivalók
Augusztus 13.

AZ UTOLSÓ ÉS ÖRÖKKÉVALÓ PAP

A mai napon olvasandó igeszakasz: Zsid 7,21-25

21 hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: "Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; te pap vagy örökké." 22 Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. 23 És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni; 24 ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. 25 Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.
"Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk."
(Zsid 7,25)


Az evangélium Isten utolsó szava azért is, mert híradás az utolsó papról, aki bemutatta az utolsó áldozatot. És ez a pap örökre él, hogy örökre üdvözítse azokat, akik általa járulnak Istenhez.
A pap az a személy, aki odasegíti az embereket Istenhez. Minden népnek és minden vallásnak megvannak a maga papjai. Ezek az emberek áldozatokkal, titkos mesterkedésekkel, szertartásokkal és imádságokkal kapcsolatot létesítenek az emberek és Isten között. Az ember mindig tudta, hogy van Isten, és világszerte felismertük, hogy szükségünk van segítségre a vele történő kibékülés érdekében.
A Zsidókhoz írt levél szerzője eltekint a világvallásoktól. Csak Izráel vallásáról beszél. Áttekinti Lévi fiainak és Áron fiainak hosszú sorát, és kimutatja, hogy mennyire tökéletlen az ő papi munkájuk. Aztán szembeállítja őket a tökéletes pappal, aki meghozta a teljes és végső áldozatot. Ez a pap Jézus Krisztus.
Az Ószövetség idején szolgáló papok ismételten és vég nélkül áldozatokat mutattak be. Felszállt a füst, s folyt a vér. Tulkok, kecskék és bárányok. Egyre több, sohasem elég. Úgy látszik, a megismétlés puszta ténye is ezt mondja: "Nem elég, nem elég." De akkor jött az utolsó papnak, az igazi papnak az utolsó áldozata. "Elvégeztetett!" "Véget ért!" Nem bégetnek többé panaszosan a haldokló bárányok, mert Isten báránya elvette a világ bűneit.
Jézus lett a mi örökkévaló papunk. Neki nincs arra szüksége, hogy bárki az ő helyébe lépjen. Lévi fiainak az egymásra következő sora véget ért. Krisztus ott él örökre Isten szenthelyén, hogy örökre üdvözítse azokat, akik általa mennek Istenhez. Az utolsó pap az örökkévaló pap.
Következésképpen minden más vallás minden papja lelepleződött, mint alkalmatlan. Kudarcot kell vallania minden Istenhez való közeledési próbálkozásunknak. Egyedül Jézus papi szolgálata által találhatjuk meg Istent.fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2020. Minden jog fenntartva.