vissza: olvasnivalók
Január 23.

ÁTVÍVE ISTEN ORSZÁGÁBA

A mai napon olvasandó igeszakasz: Kol 1,9-14

9 Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, 10 hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. 11 Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. 12 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. 13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, 14 akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.
"Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából és Ő vitt át minket szeretett Fiának országába."
(Kol 1,13)

A Biblia azt mondja, hogy mi vagy az ördög birodalmában élünk, vagy Jézus uralma alá kerültünk. Vagy fekete, vagy fehér. Szeretnénk egymást és önmagunkat a szürkeség tartományába beosztani, amelyet valahová az ördög és Isten országa közé helyeznénk. De a valóság az, hogy az ember vagy kívül van, vagy belül. Vagy az ördögé vagy, vagy Krisztusé.
A keresztyének felszabadultan magasztalhatják Istent, aki megszabadította őket a sötétség hatalmából és átvitte őket szeretett Fiának országába. Mostantól fogva szabad, kell és lehet az ő új uruk parancsa szerint élni. Figyeld meg, hogy Isten "szabadságharcában" két külön "hadművelet" van. Az első az, hogy Ő megszabadít minket a sötétségből, a másik pedig, hogy átvitt Krisztus országába. Az első a felszabadító hadművelet volt. Kihozott bennünket a fogolytáborból. A második hadművelet azoknak az áttelepítése, akik megszabadultak: Ő vitt át minket szeretett Fiának országába.
A keresztyének azzal ismerik el Krisztusnak ezt a kettős munkáját, hogy Megváltójuknak és Uruknak hívják Őt. Amikor azt mondjuk, hogy "Megváltó", arra gondolunk, hogy Krisztus megszabadított bennünket, hogy Krisztus megváltott bennünket. Amikor meg azt mondjuk, hogy "Úr", ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy átvitt minket az Ő birodalmába, királyságába, hogy uralma alá vont bennünket. Ő a mi Megváltónk, mert kimentett a régi házunkból. Ő a mi Urunk, mert uralmának áldásában részesülünk.
Világos, hogy Krisztus nem lehet a mi Megváltónk, hacsak nem a mi Urunk is. Ő nem hagy minket a régi házban, sem pedig valahol félúton a régi és az új között. Csak akkor vagyunk megváltva, ha átkerültünk az Ő országába.
Más szavakkal ez azt jelenti, hogy az Úr iránti engedelmességünk a bizonyítéka megváltott voltunknak.fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2022. Minden jog fenntartva.